Vilkår for betalingssorrugat (klubkonto)

Version 1, 7. september 2013

Udbyder

Faldskærmsklubben West Jump
Lufthavnsvej 12
7840 Højslev
CVR: 30619366
kasserer@westjump.dk

Systemet

Systemet er et debitor-regnskab. Hver gang en bruger i klubben foretager et faldskærmsspring eller et køb i klubbens bar (f.eks. vand/sodavand) trækkes beløbet fra brugerens konto.

Ligeledes kan f.eks. fælles indkøbt mad afregnes i systemet.

Systemet kan anvendes til opsummering af springaktivitet og indkøb i klubben i en periode (max én uge).

Anvendelse

For at der kan ske hævninger på brugerens konto indskriver personen sig i systemet. En indskrivning lukker automatisk efter 24 timers inaktivitet eller til når brugeren selv ønsker at lukke/afregne kontoen. Når en indskrivningsperiode ophører, sendes samtlige bevægelser pr. mail.

Når der foretages indkøb i baren eller der foretages faldskærmsspring hæves beløbet automatisk fra brugerens klubkonto.

Har brugeren tilmeldt sig automatisk optankning hæves evt. negativt beløb automatisk når der er gået 24 timer uden aktivitet, når brugeren deaktiverer kontoen, ELLER hvis saldoen har overskredet 1.000kr. Alternativt spærres der for yderligere hævninger indtil brugeren har udlignet sin konto. Betalingssorrugatet kan KUN anvendes i klubben, dvs. når man fysisk befinder sig på klubbens område og kun i forbindelse med klub-relaterede aktiviteter.

Betalingssorrugatet kræver login samt at man jf. ovenstående aktiverer sin bruger i klubbens system. Kontosystemet er integreret i klubbens hjemmeside, men er kun til anvendelse når man er i klubben eller deltager i klubretaterede aktiviteter (springaktivitet).

Sikkerhed

Betalingssystemet kan kun anvendes efter aktivering og aktiveringen ophører automatisk efter 24 timers inaktivitet ELLER når brugeren deaktiverer sig. Der sendes en statusmail ved aktivering og hver 24. time efter aktivering, så længe aktiveringen er aktiv.

Brugerens konto er personlig og adgangskode må IKKE deles med andre.

Omkostninger

Det er gratis at anvende klubbens konto-system. Dog opkræves kortgebyrer (dankort/visakort etc) direkte forbundet med anvendelse af disse.

Udløbsdato/gyldighedsperiode

Betalingssorrugatet er gyldigt et år efter sidste bevægelse på kontoen og hele gyldigheden for hele kontoen fornyes automatisk ved konto-bevægelser.

Tilbagebetaling

Beløbet på kontoen kan tilbagebetales ved henvendelse til kasserer@westjump.dk

Brugeren kan inden udløbet af betalingssurrogatet og i op til 1 år efter udløbet anmode om at få restværdien indløst til pålydende værdi.

Tilbagebetalingen er ikke forbundet med gebyrer.

Beløbsstørrelse

Betalingssorrugatet kan maksimalt antage en værdi på minus 1.000kr (bruger skylder klubben penge) eller plus 3.000kr (Bruger har penge til gode).

Hæftelse og ansvar

Faldskærmsklubben West Jump hæfter som udgangspunkt i forhold til brugerne for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingssurrogatet, medmindre andet følger af betalingstjenestelovens § 62, stk. 2-6.