Bestyrelsesmøde

Dato: Søndag den 12. november 2017
Mødetid: 15:00
Sted: WESTJUMP
Ansvarlig: Stefan Olsen tlf.: 28355406

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøderne har til formål at samle bestyrelsen og suppleanterne for at varetage driften i WJ. Vi bestræber os på at have et møde om måneden. Dagsordenen udsendes særskilt til bestyrelsen forud for, men har altid følgende overordnede dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
2. Økonomi.
3. Medlemmer.
4. Materiel.
5. Aktiviteter.
6. PR udvalg.
7. Hjemmeside.
8. Instruktører.
9. Miljø.
10. Klubhuset.
11. Bjælkehytte og skur.
12. Hangar.
13. Diverse.

Har man interesse i bestyrelsens arbejde og dermed ønsker mere indsigt i arbejdet, har forslag til emner, ønsker at deltage på møderne eller andet - er man meget velkommen. Kontakt formanden for at koordinere nærmere. Tid og sted ændres nogle gange med kort varsel.

Referater fra afholdte møder kan findes her: https://www.westjump.dk/referater

Mvh Formanden